Jump to content


Photo

Pravila


  • This topic is locked This topic is locked
No replies to this topic

#1 Acer

Acer

    Administrator

  • Admin
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 9945 posts
  • Gender:Male
  • Location:Sarajevo

Posted 15 February 2006 - 10:01 PM1. Svi korisnici kladionica.eu Foruma prihvataju sljedeća pravila i uslove:

1.1 Zabranjeno je objavljivati i/ili prenositi zakonom za�tićene sadr�aje;
1.2 Zabranjeno je ��iriti nacionalnu netrpeljivost, objavljivati i/ili slati vulgarne, uvredljive, prijeteće, rasističke, fa�ističke, �ovinističke itd. sadr�aje - tekst i/ili slike;
1.3 Zabranjeno je registrovati se ponovo ukoliko ste već banovani;
1.4 Zabranjeno je objavljivati i/ili slati reklamne ili promotivne materijale na javnim ili privatnim porukama;
1.5 Zabranjeno je objavljivati i/ili slati tajne i/ili za�tićene podatake neke fizičke ili pravne osobe;
1.6 Zabranjeno je la�no predstavljanje (u ime druge fizičke ili pravne osobe);
1.7 Zabranjeno je otvarati vi�e tema sa istim sadr�ajem.
1.8 Zabranjeno je na bilo koji drugi način zloupotrebljavati Forum;
1.9 Zabranjeno je ometanje drugih članova u radu.
1.10 Ukoliko prenosite cio tekst ili njegov dio sa nekog sajta na internetu obavezni ste navesti izvor, ukoliko to njegova pravila nala�u.
1.11 Kad ostavljate poruku na forumu, ugasite Caps Lock! U "web �argonu" velika slova označavaju agresiju i povišen ton.
1.12 Avatari političkih - vojnih itd. osoba nisu dopu�teni kao ni drugi za koje administracija ili drugi članovi smatraju da su nekom uvrijedljivi.

2. Rad administratora i moderatora:

2.1 Administrator/moderator ima pravo obrisati svaki sadr�aj objavljen na forumu, bez najave i obja�njenja;
2.2 Svakom korisniku mo�e biti zabranjen pristup Forumu, bez najave i objašnjenja;
2.4 Administratori/moderatori nisu du�ni objašnjavati za�to je neka tema obrisana ili cenzurisana od strane moderatora ili administratora;
2.5 Administrator/moderator Foruma ima pravo ali ne i obavezu brisanja poruka koji su izvan pravila i uslova kori�tenja na Forumu.

3. Kao korisnik Foruma također prihvatate mogućnost da na pojedinim temama mogu biti pronađeni sadr�aji koji mogu biti u suprotnosti sa va�im vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

4. Kao korisnik Foruma, odgovorni ste za za�titu svoje privatnosti kroz materijale koje objavljujete na Forumu i kroz kontakte koje ostvarite posredstvom Foruma.

5. Vi zadr�avate svu odgovornost za sadr�aj Va�ih poruka i odričete svu odgovornost Siguran Tip portala po bilo kojem osnovu vezanim za Va�e poruke.

6. Administrator Siguran Tip portal također zadr�ava pravo da otkrije Va� identitet (ili bilo koje druge informacije koje posjeduje o Vama) u slučaju pritu�be ili pravne akcije koja rezultuje iz poruka koje ste slali na Forumu.

7. Siguran Tip portal nije odgovoran za sadr�aj Foruma. Poruke na Forumu odra�avaju stavove njihovih autora, a ne nu�no i stavove Siguran Tip portala.

8. Zabranjeno je vrijeđanje, omalova�anje i ometanje u radu administratora/moderatora.

- Primjedbe na rad administratora/moderatora slati na e-mail: admin@sigurantip.com

- "Pravila i uslovi kori�tenja" Foruma podlo�ni su promjenama bez prethodne najave.


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users